Konaklama Vergisi

Moteller ve oteller, tatil köyleri, pansiyonlar, apart otelleri, misafirhaneler, kamping, dağ evleri, yayla evi gibi veya buna benzer konaklama tesislerinde verilen konaklama hizmetleri ile bu hizmetlerle birlikte satıiı yapılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi tutulur.

Konaklama Vergisi

Moteller ve oteller, tatil köyleri, pansiyonlar, apart otelleri, misafirhaneler, kamping, dağ evleri, yayla evi gibi veya buna benzer konaklama tesislerinde verilen konaklama hizmetleri ile bu hizmetlerle birlikte satıiı yapılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabi tutulacaktır.

Geceleme için verilen hizmetlerin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi farklı tesislerin bünyesinde verilmesi ve sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecektir.

Konaklama Vergisinin Mükellefi

Konaklama vergisinin mükellefi, yukarıda belirtilen hizmetleri sunan kişi veya kurumlardır.

Konaklama Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

Konaklama vergisinde vergiyi doğuran olay, birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelmektedir.

Konaklama Vergisinde Matrah

Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olarak ifade edilmiştir.

Konaklama Vergisinin Oranı

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Konaklama Vergisinden İstisna Olan Durumlar

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:

  • Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.
  • Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama Vergisinde Vergilendirme, Beyan ve Ödeme Dönemleri

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin