Home Diğer Kanunlar BSMV Nedir?

BSMV Nedir?

BSMV Nedir? BSMV Hangi Oran Üzerinden Alınır?

BSMV Nedir?

Banka ve sigorta şirketlerinin, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

BSMV Mükellefleri

Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder. Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi de sigorta şirketleridir.

BSMV Oranı

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti genel olarak % 15’dir. Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde ikisidir. Ancak, Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle oranlarda değişiklik yapılabilir.