Karşıt inceleme tutanağına cevap verilmezse ne olur

Bilgi isteme yazısıyla birlikte karşıt tespit talebine cevap verilmemesi ve bilgi, belge ve defterlerin ibraz edilmemesi halinde, karşıt tespit talep edilen kişi veya firmaya 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesine göre mükellefiyet türüne göre özel usulsüzlük cezası kesilir.

Karşıt inceleme tutanağı

Bilgi isteme yazısıyla birlikte karşıt tespit talebine cevap verilmemesi ve bilgi, belge ve defterlerin ibraz edilmemesi halinde, karşıt tespit talep edilen kişi veya firmaya 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesine göre mükellefiyet türüne göre özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bunun yanında, karşıt tespit talebine olumlu cevap vermeyen veya talep edilen bilgi, belge ve defterlerini ibraz etmeyen kişi veya kurumlar o dönemle ilgili olarak incelemeye sevk edilir. İncelemeye sevk edildikten sonra da defter ve belgeler ibraz edilmez ise defter ve belge ibraz etmemekten vergi suçu raporu düzenlenip ilgili kişi ve kurum yöneticileri VUK’un 359’uncu maddesine göre (kaçakçılık suçunu oluşturur) aynı Kanunun 367’inci maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilir.

Bunun yanında, ilgili defter ve belgelerin ibraz edilmediği yıldaki tüm KDV indirimleri reddedilip 3 kat vergi ziyaı cezası kesilir.

Karşıt inceleme tutanağına cevap verilmezse ne olur

Bilgi isteme yazısıyla birlikte karşıt tespit talebine cevap verilmemesi ve bilgi, belge ve defterlerin ibraz edilmemesi halinde, karşıt tespit talep edilen kişi veya firmaya 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesine göre mükellefiyet türüne göre özel usulsüzlük cezası kesilir. Karşıt tespitin ne olduğuna buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin