Vergi müfettişlerinin yetkileri

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 135’inci maddesine istinaden vergi incelemelerini yapmak, aynı Kanunun 128’inci maddesi kapsamında işyerlerinde yoklama ile benzer tespitler yapmak ve/veya tutanak tutmak, mezkur Kanunun 359’uncu maddesi kapsamındaki kaçakçılık suçlarını raporla tespit edip, aynı Kanunun 367’inci maddesi kapsamında bunları Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek...

Vergi Müfettişlerinin Yetkileri

Vergi müfettişlerinin yetkileri veya vergi müfettişlerinin görev ve yetkileri nelerdir. Vergi müfettişlerine verilen bazı yetkiler, mevzuat bazında aşağıdaki gibidir:

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 135’inci maddesine istinaden vergi incelemelerini yapmak,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 128’inci maddesi kapsamında işyerlerinde yoklama ile benzer tespitler yapmak ve/veya tutanak tutmak,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesi kapsamındaki kaçakçılık suçlarını raporla tespit edip, aynı Kanunun 367’inci maddesi kapsamında bunları Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek,
 • 4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkındaki Kanuna göre yapılan görevlendirmeler ile görevler,
 • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’nun 18 ve 19. Maddeleri kapsamındaki görevler,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin soruşturması yapma ve açığa alma ve Kanunda sayılan diğer görevler,
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında, harçları tahsil yetkisi olan kurum, kuruluşlar ile bu kapsamdaki memurların hesap ve işlemlerini teftiş etmek ve teftişini yaptıkları memurlar ile ilgili görüşlerini bildirmek,
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 41’inci maddesi kapsamındaki görevler,
 • 10.2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında bulunan görevler,
 • 02.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ile diğer alt mevzuata göre incelemeler yapmak,
 • 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesi,
 • 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22. Maddesi,
 • 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. Maddesi,
 • 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 57. Maddesi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin