Disiplin cezalarında tekerrür uygulaması

Disiplin cezası nedir ve disiplin cezalarında tekerrür hükmü nasıl uygulanır. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.

Disiplin cezaları

Uyarma cezası gerektiren durumlara buradan ulaşabilirsiniz. Kınama cezası gerektiren durumlara buradan ulaşabilirsiniz. Aylıktan kesme cezası gerektiren durumlara buradan ulaşabilirsiniz. Kademe ilerlemesinin durdurulması gereken durumlara buradan ulaşabilirsiniz. Devlet memurluğundan çıkarılması gerektiren durumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Disiplin cezası nedir

Disiplin cezası nedir ve hangi hallerde disiplin cezası verilir. Devlet memurlarının uymaları gereken kuralların bütünü, 657 sayılı Kanunun genelinde olmakla birlikte, disiplin cezalarını gerektiren fiiller aynı Kanunun 125’inci maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu cezalar uyarma cezasının gerektiren haller, kınama cezasını gerektiren haller, aylıktan kesmeyi gerektiren haller, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve bir daha atanmamak üzere devlet memurluğundan çıkarılma cezaları olarak açıklanabilir.

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin ve Yönetmeliklerin devlet memuruna emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre mezkûr Kanunun 125 inci maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilecektir.

Disiplin cezalarında indirim uygulaması

Disiplin cezası nedir ve hangi durumlarda cezalarda indirim uygulanır. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Bu yetki ihtiyari bir yetkidir. (mahkemeler zorunlu kabul eder)

Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 131’inci maddesine göre, aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz. (ceza hukuku yönünden beraat alınırsa istisna haller mevcuttur) Yine, aynı Kanunun 125’inci maddesine göre, disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmeyecektir. 

Disiplin cezası nedir sorusuna yukarıda cevap verilmiştir. Temel suç tipi olan görevi kötüye kullanma suçuyla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir. Devlet memurlarının çalışma hayatında karşılaşabileceği ceza ve olaylar aşağıdaki gibidir:

Devlet memurlarının hak ve yükümlülüklerine bu linkten ulaşabilirsiniz…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin