Home Memur Kanunları Memur Olmaya Engel Suçlar

Memur Olmaya Engel Suçlar

Memur olmaya engel suçlar, TCK'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak olarak görülebilir.

Memur Olmaya Engel Suçlar Nelerdir?

Memur olmaya engel suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak olarak görülebilir.

Memuriyete atanmaya engel suçlar; 1 yıldan fazla hapis cezası almış olmak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları olarak gösterilir. Bu suçlardan 1 gün bile ceza alınsa devlet memuru olunamayacaktır.

Örnek1, (A) girdiği sınavları kazanarak memurluğa hak kazanmıştır. Ancak, (A) memuriyetten önce karıştığı bir kavgadan dolayı 13 ay hapis cezası almıştır. Bu durumda, memur adayı (A), bir yıldan fazla hapis cezası aldığı için memur olamayacaktır. Alınan hapis cezasının ayrıntısının (Örnek 2’deki suçlar hariç) bir önemi bulunmamaktadır. (Kavga, hakaret, tehdit vs.)

Örnek2, Kemal, girdiği sınavları kazanarak memurluğa hak kazanmıştır. Ancak, Kemal memuriyetten önce hırsızlık suçundan ceza almıştır. Bu durumda, memur adayı Kemal’in aldığı ceza süresi ister 2 ay olsun ister 3 yıl olsun (1 yıllık süreye takılmıyor) memur olamayacaktır. Söz konusu durumda, ister örnekteki gibi hırsızlık suçundan isterse yukarıda sayılan devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ceza alınsın, süresi ne olursa olsun  Kemal memur olamayacaktır.

memur

Memurluğa Atanmaya Engel Suçların Uygulanma Biçimi Nedir?

Memuriyete atanmaya engel suçlarda, soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamasındaki veya mahkeme sürecindeki veyahut üst derece mahkeme sürecindeki suçlamalar memuriyete engel olur mu? Burada mevzuat ve uygulanma biçimi farklılık gösterebilir. Bu durumda, soruşturma aşamasındaki suçlar memuriyete engel olmamalıdır. Yani, yukarıda sayılan cezaların memuriyete engel olabilmesi için kovuşturma aşamasının bitmesi ve hükmün verilmesi ve/veya hükmün kesinleşmesi gerekmektedir. Ancak, uygulamada soruşturma aşamasında bile yukarıdaki suçlar kişinin güvenlik soruşturmasını geçmesini engellemektedir.

Suç Soruşturması Nasıl Yapılır?

Eski adıyla müddeiumumi yeni adıyla savcılar bir suç işlendiği ihbarını aldıklarında veya duyduklarında şikâyet üzerine veya re’sen soruşturma açarlar. Soruşturma açılmasıyla bütün delilleri toplayarak ve olayın taraflarını da dinleyerek dosyayı iddianameye dönüştürüp ilgili mahkeme de dava açarlar. İlgili mahkeme, iddianameyi kabul eder veya eksiklik görürse reddedip düzeltilmesi için ilgili savcılığa geri gönderebilir. İlgili mahkeme savcının iddianamesinin kabul ederse dava açılmış olur.

Ceza hukuku açısından savcılığın soruşturma başlattıktan sonra iddianamenin kabul edilmesi aşamasına kadar olan sürece soruşturma aşaması iddianamenin kabul edilmesiyle davanın sonuçlanma aşamasına da kovuşturma aşaması denir. Bazı durumlarda çete ve terör suçlarında polis fezlekesi ile başlayıp daha sonra soruşturma ve kovuşturma aşamasından geçebilir. Ancak, genelde soruşturma aşamasında dosyanın ilk hali fezleke şeklinde de ortaya çıkabilir.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin