Memur Olmanın Şartları

Memur olmanın genel ve özel şartları Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunun yanında her kurum veya kuruluşun kendi alt mevzuatında veya kendi özel Kanunlarında da memurluk için belirli şartlar getirilmiş olabilir.

Memur Olmanın Şartları Nelerdir?

Memur olmanın genel ve özel şartları Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunun yanında her kurum veya kuruluşun kendi alt mevzuatında veya kendi özel Kanunlarında da memurluk için belirli şartlar getirilmiştir.

Devlet Memurluğunun Genel Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Devlet Memurları Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Devlet Memurları Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle;
 •  Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Devlet Memurları Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Devlet Memurluğunun Özel Şartları

 • Hizmet göreceği sınıf için Devlet Memurları Kanunun 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
 • Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin