Home Memur Kanunları Memurların Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

Memurların Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

Devlet memurlarının ticaret ve kazanç getirici faaliyet yasağı var mıdır? Memurların kazanç getirici faaliyet yasağı ile Ticaret yasağı nedir ve nasıl anlaşılmalıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Devlet memurları, Türk Ticaret Kanununa göre Tacir veya Esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.

Memurların Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

Memurların kazanç getirici faaliyet yasağı ile ticaret yasağı nedir ve nasıl anlaşılmalıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Devlet memurlarıTürk Ticaret Kanununa göre Tacir veya Esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.

Bunun yanında memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar. Öte yandan memurlar, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Memurların Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
Memurların Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

Memurlar Serbest Meslek Faaaliyetinde Bulunabilir mi?

Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamazlar. Bunun yanında memurlar gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamazlar. Serbest meslek faaliyetinin tanımı, kim olduğu ve serbest meslek erbabı sayılanlar, GVK’nın 64, 65 ve 66’ncı maddesinde açıklanmıştır. Serbest meslek kazancının nasıl hesaplanacağı ve serbest meslek erbabının kazancının hesaplanırken hangi indirimlerin kazançtan indirebileceği, mezkur Kanunun 67 ve 68’inci maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Memurların Ticaret Yasağının İstisnaları Nelerdir?

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnam esiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Özet

Devlet memurları, limited ve anonim şirketlerde ortak olabilir, ancak aynı şirketlerde yönetici olamazlar. Devlet memurları çalıştıkları kurumdan aldıkları ücretin dışında başka bir özel kurumdan ücret geliri elde edemezler. Ücret gelirinin tarifi ve ücret sayılan gelirler, GVK’nın 60 ve 61. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu durumda memurların yapabilecekleri faaliyetler oldukça sınırlandırılmıştır. Nihai dudumda devlet memurları isterse limitet şirket ile anonim şirket yöneticisi ve kanuni temsilcisi olmadan ortağı olabilecektir. Bunun yanında, komandit şirketlerde sınırlı sorumluluğu olan komanditer ortak olabileceklerdir.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin