Home Memur Kanunları Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu, TCK’nın 204’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçu TCK’nın "Kamu Güvenine Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenmiştir. Bu suç seçimlik hareketlerle işlenebilir. Resmi belgede sahtecilik suçu aşağıdaki gibi farklı şekillerde işlenebilir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası Nedir (TCK 204. Madde)

Resmi belgede sahtecilik suçu, TCK’nın 204’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçu TCK’nın “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Bu suç seçimlik hareketlerle işlenebilir. Resmi belgede sahtecilik suçu aşağıdaki gibi farklı şekillerde işlenebilir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Nasıl İşlenebilir?

“(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Ancak, burada aldatma yoksa “Resmi Belgeyi Bozma” suçu işlenmiş olur. Burada ilk seçimlik hareket resmi belgeyi sahte olarak düzenlemektir. İkinci seçimlik hareket ise gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek, üçüncü seçimlik hareket ise sahte olarak düzenlene resmi belgeyi kullanmaktır.

Örneğin, Kemal resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemiştir veya gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmiştir, veyahut sahte olarak düzenlenen resmi bir belgeyi kullanmıştır. Bu üç durumda da Resmi Belgede Sahtecilik suçu oluşmuştur.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu durumda eğer kamu görevlisi düzenlediği sahte resmi belgeyi düzenlemeye yetkili değilse bu fıkradaki suç oluşmayacaktır.

Örneğin, Kamu görevlisi olan Kemal, görevi gereği resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemiştir veya gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmiştir, veyahut sahte olarak düzenlenen bir resmi belgeyi kullanmıştır. Bu üç durumda da Resmi Belgede Sahtecilik suçu oluşacaktır.

Örneğin, İcra-Takip servisinde çalışan Kemal, vatandaş A’nın borcu olduğu halde ona borcu yoktur yazısı vermiştir. Bunu yaparken de herhangi bir menfaat gütmemiştir. Bu durumda memur Kemal Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu işlemiştir.

Örneğin, İcra-Takip servisinde çalışan memur Kemal, vatandaş A’nın borcu olduğu halde ona borcu yoktur yazısı vermiştir. Bunu yaparken de vatandaş A, memur Kemal’e sen eğer yazıyı bana verirsen bende sana kredi kartı borçlarınla ilgili bir güzellik yaparım dedi (teklif)! Memur Kemal’de ya öylemi evet çok iyi olur dedi! (anlaşma tamam). Bu durumda memur Kemal, hem Resmi Belgede Sahtecilik suçunu hem de Rüşvet suçunu işlemiş olur. Söz konusu durumda TCK’nın 212’nci maddesine göre memur Kemal her iki suçtan da cezalandırılacaktır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Ağırlaştırılmış Hali Nedir?

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Disiplin Soruşturması Açısından Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme Nedir?

Gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen kamu görevlisi aynı zamanda 657 sayılı Kanuna tabi bir memur ise aynı Kanunun 125-D-f maddesine göre, hakkında Disiplin Soruşturma Raporu düzenlenerek, Kademe İlerlemesi cezasıyla da ayrıca cezalandırılacaktır.

Resmi Belgede Sahtecilik Hükümlerinin Uygulanacağı Haller Nelerdir?

Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu ve Cezası (TCK 205. Madde)

Resmi belgeyi bozma, yok etmek veya gizlemek suçu, TCK’nın 205’inci maddesinde düzenlenmiştir. Resmi belgeyi bozma, yok etmek veya gizlemek suçu TCK’nın Kamu Güvenine Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Resmi belgeyi bozma, yok etmek veya gizlemek suçu aşağıdaki gibi işlenebilir.

“Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır”

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin