Yeni Maaş Sistemi Nedir?

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı KHK’ya ek maddeler eklenmek suretiyle yeni bir maaş veya aylık sistemi devreye alınmıştır. Yeni maaş sisteminin esasını oluşturan noktalar 375 sayılı KHK’nın ek 10. Maddesinde düzenlenmiştir.

Yeni Maaş Sistemi Nedir?

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı KHK’ya ek maddeler eklenmek suretiyle yeni bir maaş veya aylık sistemi devreye alınmıştır. Yeni maaş sisteminin esasını oluşturan noktalar 375 sayılı KHK’nın ek 10. Maddesinde düzenlenmiştir.

Bu yeni maaş sisteminde, aylıklarını Devlet Memurları Kanununa göre almakta olanlara anılan cetvellerde kadro unvanlarına karşılık gelen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutarda ücret ve tazminat ödenecektir.

Yeni maaş sisteminde eskiden ödenen ek ödemeler (taban aylığı, kıdem aylığı vs.) yapılmayacaktır. Sadece 375 sayılı KHK’nın ek 9. Maddesine göre tek bir tazminat verilecektir. Bunun yanında, gerekli şartları taşıyanlar ayrıca dil tazminatını da alabilecektir.

Yeni maaş sisteminin hesaplanmasına buradan ulaşabilirsiniz.