Devlet memurları kanunu

Devlet memurları için temel Kanun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmakla birlikte, bazı mesleklerin özel kendi Kanunları da bulunmaktadır. Örneğin, TSK mensupları ve hâkim ve savcılar buna örnek olarak gösterilebilir.

Devlet memurları kanunu

Devlet memurları için temel Kanun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmakla birlikte, bazı mesleklerin özel kendi Kanunları da bulunmaktadır. Örneğin, TSK mensupları ve hâkim ve savcılar buna örnek olarak gösterilebilir.

Devlet memurluğunun genel şartları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 47’nci maddesinde, özel şartları da 48’inci maddesinde belirlenmiştir. Bunun yanında, memuriyetten çekilme aynı Kanunun 20 ve 94’üncü maddesinde, memuriyetin sona erdirilme sebepleri de mezkûr Kanunun 98’inci maddesinde açıklanmıştır. Devlet Memurları Kanunu, uzun süre yaşanan fiili tecrübeler sonucu oluşmuş bir Kanun olup, bu nedenle her olayı ayrıntılı olarak açıklama yoluna gitmiştir.

Memurların görevlerini yürütürken uymaları gereken çok fazla ve sert sayılabilecek kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar, Kanunda ve alt mevzuatta çok ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunun sebebi, geçmiş tecrübelerde memurların işyerinde çalışma huzurunu bozacak şekilde siyaset yapmaları ve siyasi tartışmalara girmeleri, karşı görüşe saygı duymama ve onu tahkir etme, çalışma alanlarında kendi görüşlerini yansıtan fotoğraf ve afiş asmaları, kendi siyasi görüşlerini militanca bir anlayışla karşı tarafa dayatma vb. bir sürü neden yazılabilir.

Ancak, yukarıda anlatılan nedenlerin ve bu yapıdaki kişilerin hâlihazırda kamu kurumlarında da bulunmaları nedeni ile bu katı kuralların bir yüzyıl daha kamu kurumlarında uygulanacağına dair hiçbir şüphe bulunmamaktadır. Zaten aksi durumda, yukarıda anlatıldığı gibi sürekli kendi siyasi görüşlerini ve sosyal düşüncelerini başkasına dayatan ve karşı tarafın siyasi düşünce ve sosyal hayat biçimini tahkir eden anlayışlar dolayısıyla, kurumlarda kurulu düzen bozulacak ve anarşi ortaya çıkacaktır.

Kaldı ki; bu kadar sert bir Kanun bile uygulama ve uygulanma eksiklikleri nedenleriyle, kamu kurumlarında aranılan huzurlu çalışma ortamını sağlayamamaktadır. Burada en önemli sorun şudur; bütün kamu görevlileri yukarıda anlatılan kışkırtıcı tipler gibi siyasi düşüncelerini ve siyasal hezeyanlarını çalışma ortamına taşırsa, kurumların işleyişi nasıl bir hale gelebilecektir. İşte tamda bunları engellemek için aşağıdaki disiplin cezaları öngörülmüştür.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin