Konut İstisnası

Binaların mesken ve konut olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2022 için 8500-TL’si  gelir vergisinden istisnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanamayacaktır. Mesken istisnası konut istisnası olarak adlandırılmaktadır.

Konut istisnası 2023 yılı için 21000-TL

Konut istisnası 2021 yılı için 7000-TL

Konut istisnası 2020 yılı için 6600-TL

Konut istisnası 2019 yılı için 5400-TL

Konut istisnası 2018 yılı için 4400-TL

Mesken istisnası 2023 yılı için 21000-TL

Mesken istisnası 2021 yılı için 7000-TL

Mesken istisnası 2020 yılı için 6600-TL

Mesken istisnası 2019 yılı için 5400-TL

Mesken istisnası 2018 yılı için 4400-TL

Ticari, zirai veya mesleki kazancının yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı aynı Kanunun 103’üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. 

Binanın Mesken Olup Olmadığı Nasıl Tespit Edilir?

Kiralamaya konu gayrimenkulün sahibinin  gerçek kişi olması ve ilgili kişinin ticari, zirai ve mesleki kazancıyla ilgili olmaması gerekir. (İstanbul VBD Özelgesi)

Kiracı şirket ise, yani tavkifat yapma zorunluluğu varsa ve bunların (şirketlerin) çalışanlarına, yöneticilerine lojman vb. durumlar nedeniyle tahsis edilmesi amacıyla kiralanmışsa, bu durum Kanunun 21. maddesi bağlamında mesken olarak değerlendirilmeyecektir.

Mesken İstinasından Yararlanılamayacak Durumlar Nelerdir?

  • Yazlık ve devre mülk olarak kiraya verilen meskenin bir kısmı işyeri olarak kullanılıyorsa, mesken istisnasından yararlanılamaz.
  • Turistik mahallerde evlerin tamamı veya bir kısmının turizm mevsiminde turistlere mobilyalı veya mobilyasız olarak kiraya verilmesi ticari kazançtır. Turizm belgesi olmaksızın pansiyon şeklinde kiraya verilmesi ticari kazanç sayılır. (103 No.lu Tebliğ)
  • Mesken aynı zamanda iş yeri olarak kullanılıyorsa, (homeofis) mesken konut istisnasından yararlanılamaz.
  • Kamu kurumlarına kiraya verilen meskenler de iş yeri olarak kabul edilecektir.
  • GVK 82. maddesine göre arızi serbest meslek kazancı elde edenler, mesken konut istisnasından yaralanabilir. (Serbest meslek kazancı elde edenler istisnadan yararlanamaz)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin