Geçici vergi nedir

Geçici vergi

Geçici vergi nedir, geçici vergi nasıl hesaplanır. Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbapları ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirilme döneminin sonunda hesaplanan vergiden mahsup edilmek üzere, ilgili yılda üçer aylık dönemlerdeki geçici vergi beyanları üzerinden hesaplanan vergiye geçici vergi denir.

Geçici vergi uygulaması genelde hazine ödemeleri dengelemek için dönem içinde belirlenen dönemlerde peşin tahsil edilir.

Genelde enflasyon oranının yüksek olduğu ülkelerde daha sık geçici vergilendirme dönemleri uygulanır.

Yıllara sâri inşaat ve onarım işleri ile noterlik faaliyetinden elde edilen gelirler üzerinden geçici vergi ödenmez.

Geçici vergi dönemleri

Geçici vergi ilk 9 aylık dönemler için üçer aylık periyotlarla alınır veya mükelleflerce ödenir. Ekim, Kasım ve Aralık dönemlerini içinde barındıran son 3 aylık dönem için artık yıllık beyan verileceği için geçici vergi beyanı yapılmaz.

Geçici vergi oranları

Geçici vergi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinde belirlenmiş olan ilk gelir dilimi üzerinden hesaplanır.

Kurumlar, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32/2 maddesine göre kurumlar vergisi kazançları üzerinden cari kurumlar vergisi oranında, gelir vergisi kanunun mükerrer 120. maddesine göre geçici vergi öderler.

Basit usuller geçici vergi ödemezler. (Hâlihazırda GVK’nın 20/A maddesine göre vergiden istisna)

Geçici vergi hesaplanırken amortisman hesaplamaları dikkate alınır.

Dar mükellef olarak vergilendirilenler de geçici vergi öderler.

Adi şirket, adi komandit şirket ve kolektif şirketler geçici vergi ödemezler; bunların ortakları geçici vergi öderler. Ancak, komandite ortaklar geçici vergi öderler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin