Genç girişimci istisnası

Genç girişimci kazanç istisnası ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti talep edenlerden, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellefe tabi gerçek kişilerin, işe başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının belirlenen kısmı gelir vergisinden istisnadır.

Genç Girişimci Kazanç İstisnası

Genç girişimci kazanç istisnası ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti talep edenlerden, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellefe tabi gerçek kişilerin, işe başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlar dahilinde gelir vergisinden istisnadır. ((Hasılat değil kazanç istisnasıdır)(Hasılat-Giderler=Kazanç))

 • İlgili kişilerin işe başlama fiilini, kanuni süresi içinde  ilgili vergi dairesine bildirmiş olması,
 • İlgili kişilerin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çıraklık, kalfalık veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk vehükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.)
 • İlgili faaliyetin adi ortaklık veyahut şahıs şirketleri bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddede sayılan şartları taşıması gerekir,
 • Ölüm sebebiyle ilgili faaliyetin eş ya da çocuklar tarafından devralınması hali hariç, daha önce faaliyeti durdurulan veyahut faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da serbest meslek faaliyetinin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından devir alınmaması gerekir.
 • Halihazırda faaliyetine devam eden bir işletmeye veya mesleki teşebbüse sonradan ortak olunmaması gerekir.
 • Genç girişimci kazanç istisnası, GVK’nın 94. maddesi uyarınca tevkif usulüyle ödenecek vergiyi kapsamaz.

Genç Girişimci Kazanç İstisnasında Özellikli Durumlar

 • Gelir unsurunun değişmesi istisna süresini uzatmayacaktır. (Ticari kazançtan serbest meslek kazancına ve/veya zira kazanca dönüşme ya da aksi durumlar)
 • Karşı taraf tevkifat yapmak zorundadır.
 • İstisnanın iadesi alınabilir.
 • Faaliyet terk edilene kadar belirtilen sürede istisnadan yararlanılır. Ancak, süre doldurmadan işini terk edenler tekrar işe başlarsa “ilk defa” şartı ihlal edildiği için istisnadan yararlanamaz.
 • Beyannamede indirim yeri yok, dolayısıyla istisna düşülmüş şekliyle kazanca ilave edilmelidir.
 • İşe başlamayı zamanında bildirmediği halde daha sonra işe başlamayı kendi hür iradesiyle bildiripte genç girişimci kazanç istisnasından yararlananların, daha sonra işe başlamayı zamanında bildirilmediği harici verilerden tespit edilirse, işe başlamayı zamanında bildirme şartını ihlal ettiği tespit edildiği için yararlandığı istisna kazançlı indirimler iptal edilecek ve bu kapsamdaki kişilere indirimden yararlanma dolayısıyla zamanında alınmayan vergiler cezaları ile birlikte tarh edilecektir.

292 Seri No.lu GVK Tebliğine göre, Eş ve çocuk tüm şartları sağlaması koşuluyla vefat nedeniyle devir aldıkları iş yeri için süre sıfırdan başlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin