Menkul Kıymetlerin Değerlemesi

İşletmede bulunan hisse senetleri ile fon stokunun en az % 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşmuş olan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymetler ise borsa rayiçleri ile değerlenir.

Menkul Kıymetlerin Değerlemesi

İşletmede bulunan hisse senetleri ile fon stokunun en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşmuş olan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymetler ise borsa rayiçleri ile değerlenir.

Borsa rayici bulunmuyorsa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu tespit edilirse, değerlemeye esas bedel, menkul kıymetlerin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Kar-Zarar Ortaklığı Belgelerinin Değerlemesi

Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenmelidir.

Eurobondların Değerlemesi

Eurobondlar borsada işlem görmediği için kıst getiriyle değerlenir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin