Home Muhasebe Genel Muhasebe Azalan Bakiyeler Yöntemi

Azalan Bakiyeler Yöntemi

Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerinden dileyenler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin değerlerini, azalan bakıyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilir. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar ise azalan bakiyeler usulunü kullanamayacaktır.

Azalan Bakiyeler Yöntemi

Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerinden dileyenler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin değerlerini, azalan bakıyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilir. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar ise azalan bakiyeler usulunü kullanamayacaktır.

Azalan Bakiyeler Usulüne Göre Amortisman Nasıl Ayrılır?

Bu usulün tatbikinde;

  • Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunacaktır. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tabi iktisadi kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilecektir.
  • Azalan bakiyeler usulüne göre uygulanacak amortisman oranı % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katı kadardır.

  • Azalan bakiyeler usulüne göre amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. Bu sürenin son yılına devreden bakıye değer, o yıl tamamen yok edilecektir.

Örnek1 (A) şirketi bir araç almış (otomobil değil) ve ilgili araç için normal amortisman oranı 5 yıl eşit oranlar üzerinden % 20 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, bu araç için azalan bakiyler usulüne göre tespit edilen amortisman oranı normal amortisman oranınn iki katı kadar olacaktır. (20*2=40)

Örnek2 (B) şirketi bir araç almış (otomobil değil) ve ilgili araç için normal amortisman oranı % 30 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, bu araç için amortisman oranı normal amortisman oranının iki katı kadar olabilecektir. (30*2=60) Bu durumda, azalan bakiyeler usulüne göre ayrılan amortisman oranı % 50’yi geçemeyeceği için uygulanacak oran, normal amortisman oranının iki katı olan %60 değil max % 50 olacaktır.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin