Fevkalade Amortisman Nedir?

Fevkalade Amortisman Nedir? Fevkalade Amortisman Nasıl Ayrılır? Genel olarak amortisman usülüne tabi olup:

  1. Deprem, yangın, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden iktisadi kıymetler,
  2. Yapılan yeni icatlar dolayısıyla teknik verimleri ve kıymetden düşerek, tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen iktisadi kıymetler;
  3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan; Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili Bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen “Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri” uygulanır.

Fevkelade Amortisman Nasıl Ayrılır?

İktisadı kıymetin net defter değeri ile takdir komisyonunun belirlediği tutar arasındaki fark fevkalade amortismana tabi tutulacaktır. Fevkalade amortisman ayrılan dönemlerde istisnalar hariç (cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınmaya ve yıpranmaya maruz kalanlar) normal ve azalan bakiyeler yöntemlerine göre amortisman ayrılamayacaktır.

Amortisman ayrılacak iktisadı kıymette meydana gelen kaza veya arıza gibi nedenler dolayısıyla fevkalade amortisman ayrılamayacaktır. Bunun yanında, daha sonradan tamir edilen veya tamir edilmesi beklenen iktisadı kıymetler için fevkalade amortisman yöntemi uygulanamayacaktır. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınmaya ve yıpranmaya maruz kalan iktisadı kıymetler için hem normal amortisman usulü ile hem de fevkalade amortisman usulü ile amortisman ayrılabilecektir.

Fevkelade Amortisman Oranları Nelerdir?

  • 3000 saate kadar normal amortisman oranında ayrılır.
  • 3001 saat ile 4800 arasındaki kadar çalışmada normal amortisman oranının % 25 fazlası kadar ayrılır.
  • 4800 saatten fazla çalışmada ise normal amortisman oranının % 50 fazlası kadar fevkelade amortisman ayrılır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin