Açılış Tasdiki Zorunlu Defterler Nelerdir?

Ticari Defter Tebliği'nin 13'üncü maddesine göre, Tacirler tarafından fiziksel ortamda tutulan aşağıdaki defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında veya kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noterler tarafından yapılmalıdır.

Açılış Tasdiki Zorunlu Defterler

Ticari Defter Tebliği’nin 13’üncü maddesine göre, Tacirler tarafından fiziksel ortamda tutulan aşağıdaki defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında veya kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noterler tarafından yapılmalıdır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde, ticaret sicili tasdiknamesinin noterlerce talep edilmesi zorunludur.

Ticaret şirketleri dışındaki gerçek ve tüzel kişi tacirlerin kuruluş aşamasında yaptıracakları ticari defterlere ilişkin açılış onaylarında ticaret sicili tasdiknamesi aramayacaktır.

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri kebir
 • Envanter defteri
 • Pay defteri
 • Yönetim kurulu karar defteri
 • Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
 • Damga vergisi defteri

Her Hesap Döneminde Açılış Tasdiki Zorunlu Olan Defterler Nelerdir?

Ticari Defter Tebliğine göre her hesap döneminde açılış tasdiki gereken defterler aşağıdaki gibidir:

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri kebir
 • Envanter defteri
 • Yönetim ve Müdürler Kurulu Karar Defteri
 • Damga Vergisi Defteri

Her Hesap Döneminde Açılış Tasdiki Zorunlu Olmayan Defterler Nelerdir?

Ticari Defter Tebliğinin 13.maddesine göre her hesap dönemi açılış tasdiki gerekmeyen defterler aşağıdaki gibidir.

 • Pay defteri
 • Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Açılış Tasdiki Zorunlu Olan Defterlerin Dönem İçinde Dolması Halinde Ne Yapılır?

Açılış onayına tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması nedeniyle veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar, bu defterleri kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadır.

Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin