Ücret Nedir?

Ücret, işverene bağlı ve belirli bir işyerine tabi olarak çalışanlara hizmetlerinin karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilen menfaatlerin toplamıdır.

Ücret Nedir?

Ücret, işverene bağlı olarak çalışan ve/veya belirli bir işyerine bağlı olarak çalışan kişilere, yaptıkları hizmetlerin karşılığı olarak verilen parasal değerler ve ayın şeklindeki yapılan ödemeler ile bu kişilere sağlanmış olan ve para ile temsil edilen menfaatlerin toplamıdır. Ücret nakdi ücret ve ayni ücret olarak iki farklı şekilde elde edileblir.

Elde edilen ücretin ödenek, kasa tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, tazminat, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, primikramiye, gider karşılığı olarak veya başka adlar altında ödenmiş olması veyahut bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile elde edilen kazancın belirli bir yüzdesi olarak verilmiş olması ya da elde edilmiş olması, elde edilen ücretin mahiyetini değiştirmeyecektir.

Gelir vergisi açısından ücret ve ücret sayılan ödemeler üzerinden, mezkur Kanunun 94’üncü maddesinin 1. fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü gereği, aynı Kanunun 103’üncü maddesindeki tarife üzerinden tevkifat yapılacaktır.

 

Gelir Vergisi Kanununda Ücret Sayılan Haller Hangileridir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesine göre, aşağıda sayılanlar da gelir vergisi uygulaması açısından ücret sayılmıştır.

  • GVK’nın 23’üncü maddesinin (11) numaralı bendine göre belirlenen istisna dışında kalan emekli aylıkları, malüliyet nedeniyle alınan aylıklar ile elde edilen dul ve yetim aylıkları,
  • Daha önce yapılmış olan veya gelecekte yapılacak olan hizmetlerin karşılığı olarak alınan parasal değerler ve ayınlar ile  işgörene sağlanan diğer menfaatler,
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisleri ve belediye meclis üyeleri ile kendi özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulmuş olan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kişilere, bu görevleri sebebiyle ödenmiş olan veya sağlanan parasal değerler ile ayın şeklinde yapılan ödemeler ve verilen menfaatler,
  • Kurum ve kuruluşların yönetim ve denetim kurulu başkanları ve üyeleriyle tasfiye memurlarına, bu görevleri sebebiyle ödenen veya sağlanmış olan parasal değerler ile ayın şeklinde yapılan ödemeler ve verilen menfaatler,
  • Bilirkişi olarak görevlendirilenlere, resmi olarak görevlendirilen arabuluculara, eksperlik yapanlara, spor hakemlerine ve yarışmalarda görevlendirilen her türlü jüri üyelerine ödenen veya sağlanan parasal değerler ile ayın ve menfaatler,
  • Sporcu olanlara transfer ücreti veya sair adlar altında yapılan her türlü ödemeler ve sağlanan bütün menfaatler.
  • Hizmet sözleşmeleri bittikten sonra; karşılıklı fesih sözleşmesi veya ikale sözleşmeleri kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı kaynaklı tazminatları, iş sonunda ödenen tazminatlar, iş güvencesi kaynaklı tazminatlar gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin