İhale Usulleri

İhale Usulleri Nelerdir? Kamu ihale usulleri, Kamu İhale Kanunu’nun 18’inci maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmış olup, bu usuller açık ihale usulü, belli istekliler arasındaki ihale usulü ve pazarlık usulü olarak hüküm altına alınmıştır.

İhale Usulleri

Kamu ihale usulleri, Kamu İhale Kanunu’nun 18’inci maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmış olup, bu usuller açık ihale usulü, belli istekliler arasındaki ihale usulü ve pazarlık usulü olarak hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesine göre, açık ihale usulü ile belli istekliler arasındaki ihale usulleri temel ihale usulleri olarak belirlenmiş olup, bunun dışındaki ihale usullerine ancak Kanunda yazılı özel hallerde gidilebilicektir.

Doğrudan temin Kamu İhale Kanununda ihale usulü olarak sayılmamıştır. Bu nedenle, doğrudan temin usulü bir ihale usulü değil, ancak özel hallerde uygulanabilecek ihale yöntemi olarak görülebilir. Öte yandan, doğrudan temin usulü, bir ihale usulü olarak görülmediği için de “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunun konusu da oluşturmayacaktır.

Açık İhale Usulü

Açık ihale usulü, yapılan ihalelerde bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi neticesinde, sadece idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Pazarlık Usulü

Kamu İhale Kanununda belirtilen istisnai hallerde uygulanabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür.

Doğrudan Temin Usulü

Kamu İhale Kanunuda belirtilen özel hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin