Haciz zaptı nedir

Borcunu ödemeyen borçluların el konulan menkul ve gayrimenkul mallarına mahallinde değer biçilirken hazırlanan tutanak ve belgeye haciz zaptı denir.

Haciz zaptı

Haciz zaptı nedir, haciz zaptı nasıl düzenlenir. Borcunu ödemeyen borçluların el konulan menkul ve gayrimenkul mallarına mahallinde değer biçilirken hazırlanan tutanak ve belgeye haciz zaptı denir. Haciz zaptı düzenlenirken menkul ve gayrimenkul malların fiziksel özellikleri, marka ve diğer özellikler ile yıpranma durumlarının dikkate alınması gerekir.

Haciz zaptı düzenlenirken haczi yapan memurlar tarafından değer biçilir; ancak borçlunun müracaatı üzerine ya da tahsil dairesi ihtiyaç duyarsa ayrıca bilirkişiye değerleme yaptırılabilir.

Haciz zaptı düzenlenirken 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkındaki Kanunun 91. Maddesine göre gayrimenkullerde ise bilirkişinin değerleme raporu dikkate alınarak kurulan satış komisyonu değer biçmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin