e-Serbest Meslek Makbuzu

Bilindiği üzere, 509 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin IV.4. bölümünde e-serbest meslek makbuzu genel olarak tanımlanmış ve aynı Tebliğin IV.4.4 bölümünde de vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarının “e-serbest meslek uygulamasına” dâhil olması ve belirtilen tarihten itibaren düzenleyecekleri bütün serbest meslek makbuzlarını “e-serbest meslek makbuzu” olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir. Serbest meslek erbabı olup ta şirket kuranlar bu kapsama dâhil değildir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Ne Zaman Başlıyor?

509 No.lu V.U.K Genel Tebliğinin IV.4.5 bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından, 01.02.2020 tarihi itibariyle mesleki faaliyetine devam edenler, en geç 01.06.2020 tarihine kadar e-serbest meslek makbuz uygulamasına geçmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bunun yanında, 01.02.2020 tarihinden itibaren mesleki faaliyete başlayanlar ise (bu tarih dâhil) işe başladıkları ayı izleyen 3. Ayın sonuna kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına dâhil olmaları ve bu tarihten itibaren söz konusu Tebliğin V.7 ve VIII. Bölümünde belirtilen istisnai durumlar haricinde, düzenleyecekleri bütün serbest meslek makbuzlarını, e- serbest meslek makbuzu olarak düzenlemeleri zorunlu hale getirilmiştir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgeler Kâğıt Olarak Düzenlenirse Ne Olur?

509 No.lu V.U.K Tebliği uyarınca, zorunluluk getirildiği halde e-serbest meslek makbuzu uygulamasına süresi içinde geçmeyen serbest meslek erbapları ile e-serbest meslek makbuzu şeklinde düzenlenmesi gereken serbest meslek makbuzunu, bahse konusu tebliğin V.7 ve VII. bölümünde belirtilen istisnai durumların haricinde e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemeyen veya almayan (kâğıt olarak düzenleyenler veya alanlar dâhil) mükellefler (V.U.K’un 232. Maddesinin 1. Fıkrasının 1 ila 5. Bentlerinde sayılanlar) hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesinde belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Örnek:1-  Doktor A, 01.02.2020 tarihinden önce mesleki faaliyetine başlamış olup, 01.02.2020 tarihinde de mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Doktor A’nın 01.06.2020 tarihine kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına dâhil olması ve bu tarihten itibaren söz konusu Tebliğin V.7 ve VIII. Bölümünde belirtilen istisnai durumlar haricinde,  düzenleyeceği bütün serbest meslek makbuzlarını, e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

Örnek:2-  Mimar B, 01.02.2020 tarihinden önce mesleki faaliyetine başlamış olup, 01.02.2020 tarihinde de mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Mimar B’nin 01.06.2020 tarihine kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına dâhil olması ve bu tarihten itibaren söz konusu Tebliğin V.7 ve VIII. Bölümünde belirtilen istisnai durumlar haricinde,  düzenleyeceği bütün serbest meslek makbuzlarını, e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

Örnek:3-  Avukat C, 01.02.2020 tarihinden önce mesleki faaliyetine başlamış olup, 01.02.2020 tarihinde de mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Avukat C’nin 01.06.2020 tarihine kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına dâhil olması ve bu tarihten itibaren söz konusu Tebliğin V.7 ve VIII. Bölümünde belirtilen istisnai durumlar haricinde,  düzenleyeceği bütün serbest meslek makbuzlarını, e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

Örnek:4- Doktor/Avukat/Mühendis olan A, 01.02.2020 tarihinde mesleki faaliyetine başlamış olup, bu tarih itibariyle de mesleki faaliyetini halihazırda sürdürmektedir. Doktor/Avukat/Mühendis A’nın 31.05.2020 tarihine kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına dâhil olması ve bu tarihten itibaren söz konusu Tebliğin V.7 ve VIII. Bölümünde belirtilen istisnai durumlar haricinde düzenleyeceği bütün serbest meslek makbuzlarını, e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

Örnek:5- Doktor/Avukat/Mühendis olan A, 01.03.2020 tarihinde mesleki faaliyetine başlamış olup, bu tarih itibariyle de mesleki faaliyetini halihazırda sürdürmektedir. Doktor/Avukat/Mühendis A’nın 30.06.2020 tarihine kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına dâhil olması ve bu tarihten itibaren söz konusu Tebliğin V.7 ve VIII. Bölümünde belirtilen istisnai durumlar haricinde düzenleyeceği bütün serbest meslek makbuzlarını, e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

Örnek:6- Doktor/Avukat/Mühendis olan A, 01.06.2020 tarihinde mesleki faaliyetine başlamış olup, bu tarih itibariyle de mesleki faaliyetini halihazırda sürdürmektedir. Doktor/Avukat/Mühendis A’nın 30.09.2020 tarihine kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına dâhil olması ve bu tarihten itibaren söz konusu Tebliğin V.7 ve VIII. Bölümünde belirtilen istisnai durumlar haricinde, düzenleyeceği bütün serbest meslek makbuzlarını, e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin