Kamu alacağının tahsiline engel olma suçu

Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlara Hangi Ceza Verilir?

Kamu alacağının tahsiline engel olma suçu

6183 sayılı Kanuna göre, kamu alacağının tahsili için hakkında takibe başlanan borçlu, ilgili alacağın tamamen veya kısmen tahsile engel olmak ya da tahsili zorlaştırmak amacıyla, mallarından bir kısmını veya tamamını malvarlığından çıkararak, telef ederek, yahut değerden düşürerek veyahut gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının malvarlığına/ tasarrufuna geçirerek veya aslı olmayan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı surette varlıklarını yok eder veya azaltır ve geri kalan mallar da borcu karşılamaya yetmezse, ilgili kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.