Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde, siparişlere dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların (dar mükellefler, kurumlar vergisine göre değerlendirilir) Türkiye’deki işyerleri dahil olmak üzere, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapıları dahilinde ayrı bir birim olarak örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren ve en az elli kişi tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimleri ve yetenekleri olan birimlere ar-ge merkezi nedir.

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde, siparişlere dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların (dar mükellefler, kurumlar vergisine göre değerlendirilir) Türkiye’deki işyerleri dahil olmak üzere, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapıları dahilinde ayrı bir birim olarak örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren ve en az elli kişi tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimleri ve yetenekleri olan birimlere ar-ge merkezi nedir.