Elektronik Eksiltme Nedir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralanması şeklinde tekrar eden iş ve işlemlere elektronik eksiltme denir.

Elektronik Eksiltme Nedir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralanması şeklinde tekrar eden iş ve işlemlere elektronik eksiltme denir.