Tebliğ Kimlere Yapılır?

Tebliğ, vergi mükelleflerine veya bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere veyahut idari para cezası kesilenlere yapılır. Tebligat basit bir işlem olarak görülmemeli, bütün hukuki işlemlerin başlangıcı olarak görüldüğü için tebliğ işlemlerine azami dikkat edilmelidir. Herhangi bir usulsüz tebligat durumunda bütün işlemlerin en başından sakatlanacağı unutulmamalıdır.

Tebliğ Kimlere Yapılır?

Tebliğ, vergi mükelleflerine veya bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere veyahut idari para cezası kesilenlere yapılır. Tebligat basit bir işlem olarak görülmemeli, bütün hukuki işlemlerin başlangıcı olarak görüldüğü için tebliğ işlemlerine azami dikkat edilmelidir. Herhangi bir usulsüz tebligat durumunda bütün işlemlerin en başından sakatlanacağı unutulmamalıdır.

Gerçek Kişilere Tebliğ Nasıl Yapılır?

Gerçek kişilere işyeri adresinde veya ikametgah adresinde tebligat yapılabilir. Ancak, bu tebligat işlemleri yapılırken, aşağıda ayrıntılı olarak anlatılan kural ve kaidelere dikkat edilmeledir.

Gerçek Kişilere İşyerinde Yapılan Tebliğler Nasıl Yapılmalıdır?

Gerçek kişilere yapılacak tebliğler, bu kişilerin işyerinde bizzat zaten kendilerine yapılacaktır. Ancak, işyeri sahibi işyerinde yoksa, resmi olarak işyerinde çalışması koşuluyla çalışanlara da tebliğ yapılabilir. Bu şekilde tebliğ yapılan kişilerin gerçekten işyerinde çalışıp çalışmadığı SGK kayıtlarından tespit edilmelidir. İşyerinde kaçak çalışanlara veya o anda orada bulunan herhangi bir kişiye tebligat yapılamaz. İşyerinde işyeri sahibi yoksa resmi çalışana tebligat yapılacağı durumlarda, işyeri sahibinin işyerinde bulunmadığının şerhi, zarfa veya tebliğ alındısına ayrıca not düşülmelidir.

Gerçek Kişilerin İkametgah Adreslerinde Yapılan Tebliğler Nasıl Yapılmalıdır?

İkametgah edreslerinde tebligat yapılırken tebliğ yapılacak kişi evde yoksa, ilgili kişinin resmi evlilik bağıyla evli olduğu eşine yapılabilir. Dolayısıyla resmi evlilik bağıyla bağlı olunmayan eşler aynı adreste ikamet etse dahi bunlara tebligat yapılırken “aynı adreste ikamet eden” şerhi koyularak tebligat yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla gerçek kişilere ikametgah adreslerinde yapılacak tebligatlar, resmi ikametgah adresinde bulunanlara da yapılabilecektir.

Ancak, resmi ikametgahında yapılan tebliğin geçerli olabilmesi için ya tebliğ yapılan kişinin resmi eş olması veya çocuklarının (vuk’taki tanımıyla reşit olması gerekir) olması gerekir. Bunun dışında (tebliğ yapılacak kişinin gayri resmi eş, anne, baba ve kardeşler, teyze, hala, dayı ve amca dahil olmak üzere vb. dahil) resmi ikametgahlarda tebliğ yapılacak kişilere tebliğ yapılacağı durumlarda “aynı ikametgah adresinde bizzat ikamet eden” şerhinin ayrıca bulunması ve düşülmesi gerekir. Çünkü bu kişilerin resmiyette orda oturduğunu tebliği yapacak olan kişinin tespit etmesi mümkün değildir. Bu durum yapılan tebligatın sihhatini etkileyecektir. Çünkü tebligatta önemli olan usule uyulması ve ilgili kişinin durumdan haber olmasıdır.

Tüzel Kişilere Tebliğ Nasıl Yapılır?

Tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzel kişilerin mütaaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafi olur.

Tebliğ Yapılacak Kimsenin İkametgah ve İşyerinde Bulunmaması Durumunda Tebliğ Nasıl Yapılır?

Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması hallerinde, ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müsdahdemlerinden birine yapılır. (Muhatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir.)

Tebligat Yapılırken Dikkat Edimesi Gereken Durumlar Nelerdir?

Tebligat yapılırken ikametgah ve iş yeri adresyerinde aşağıdaki kurallara dikkat etmek gereklidir.

İkametgah Adresinde Tebligat Yapılırken Dikkat Edimesi Gereken Durumlar Nelerdir?

Tebligat yapılacak kimse ikametgah adresinde yoksa ve  ikamette bulunan çocuk fiil ehliyetini kazanmışse ve resmi ikametgahı farklı bir adreste ise “aynı adreste ikamet eden” şerhi koyularak tebligat yapılması gerekir. Ancak, aynı adreste oturan ve tebligat yapılacak kişilerin, tebligat yapılacak kişinin çocukları olması ve 18 yaşından ufak olmaları kaydıyla herhangi bir şerh koymadan tebligat yapılacaktır. Bu durumda tebligat yapılırken mutlaka kimlik talep edilmeli ve kontrol edilmelidir.

İşyeri Adreslerinde Tebligat Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

İşyerlerinde tebligat yapılırken eğer yetkili kimseler yoksa, işyeri çalışanlarına tebligat yapılabilecektir. Ancak, ister gerçek kişi olsun isterse kurumlar olsun işyeri adreslerine yapılacak tebligatlarda, eğer yetkili olanların dışında çalışanlarına tebligat yapılacaksa bunların gerçekten işyerinde çalışıp çalışmadığı SGK kayıtlarından tespit edilmelidir. Bu aşamada tebligat yapılacak kişinin o işyerinde kayıtlı çalışıp çalışmadığını tespit edebilmek için mutlaka SGK kayıtlarının işyerinden talep edilmesi ve ona göre tebligatların yapılması gereklidir. Aksi takdirde bizzat işyerinde olupta resmi olarak işyerinde çalışmayanlara yapılacak tebligatlar usulsüz tebligat sayılacaktır. Öte yandan, tüzel kişilere yapılacak tebliğe çıkmadan önce Ticaret Sicil Gazetesinden ilgili tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin veya yöneticilerinin kim olduğunun tespit edilmesi gerekir. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin