Bilanço esasına göre tutulan defterler

Bilanço esasına göre tutulan defterler aşağıdaki gibidir.

Bilanço esasına göre tutulan defterler

Bilanço esasına göre tutulan defterler aşağıdaki gibidir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 182’inci maddesinde, bilanço esasına göre defter tutanların aşağıdaki defterleri tutması zorunludur:

 Yevmiye defteri; (Vuk-183.Md)
 Defterikebir/Büyük Defter (Vuk-184.Md)
 Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri) (Vuk-185.Md)

Yukarıdaki defterlerin yanında, devamlı olarak imalat işiyle iştigal eden işletmeler, Vergi Usul Kanunu’nun 197’inci maddesine göre, diğer defterlere ek olarak İmalat Defteri de tutmak zorundadırlar.

Yine, Vergi Usul Kanunu’nun 200’üncü maddesine göre “Bitim İşleriyle” uğraşanlar imalat defteri yerine bitim işleri defteri tutarlar. Ancak, bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi veya kurumlar 7/A seçeneğine göre muhasebe kaydı tutuyorsa, ayrıca imalat defteri tutmalarına
gerek yoktur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin