Doğum Yardımı

Doğum yardımı, 6637 sayılı Kanunun 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacaktır.

Doğum Yardımı Nedir?

Doğum yardımı, 6637 sayılı Kanunun 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacaktır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye verilecektir. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilecektir.

Doğum yardımı ödenmesinde kimlik paylaşımı sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.

Doğum Yardımından Kesinti Yapılır mı?

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan ödenir.

Doğum Yardımı Haciz Edilebilir mi?

Doğum yardımları  haciz edilemeyecektir.

doğum

Doğum Yardımında Gerçek Dışı Beyan Durumunda Ne Olur?

Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin