Vergi borcu nedir

Vergilendirmeyle ilgili olarak, herhangi bir verginin konusuna giden olay veya durumun ilgili kişi veya kurum adına tahakkuk ettirilmesi ve bu tahakkuk işleminin ardından ödeme gününün başlaması durumunda ortaya çıkan borca vergi borcu nedir.

Vergi borcu 

Vergi borcu nedir, hangi borçlar vergi borcu olarak değerlendirilir. Vergilendirmeyle ilgili olarak, herhangi bir verginin konusuna giden olay veya durumun ilgili kişi veya kurum adına tahakkuk ettirilmesi ve bu tahakkuk işleminin ardından ödeme gününün başlaması durumunda ortaya çıkan borca vergi borcu nedir.

Vergi borcu ödeme

Vergi borçları, esas itibariyle mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairesinde ödenir. Vergi borçları, alacaklı vergi dairesinin adının bildirilmesi şartıyla Türkiye’deki bütün vergi dairelerinde ödenebilir. Kurumlar vergisi mükellefleri ile bu kapsama alınan bazı mükellefler ise ödemelerini vergi tahsilatı yapmaya yetkili olan kamu bankalarından yapacaklardır.

Vergi borcu ödenirken alacaklı vergi dairesinin adı ve ödenmek istenen borcun hangi borç olduğu da vezneye bildirilmelidir. Örneğin, ödeme yaptığınız anda hem KDV hem gelir vergisi hem de geçici vergi borcunuz olabilir. Dolayısıyla bu vergilerin herhangi biri takibe girmemişse ve ödeme günü geçmemiş ise hangi borcunu ödemek niyetinde olduğunuzu vezneye bildirmelisiniz.

Vadesi geçen vergi borcu nereye ödenir

Eğer vadesi geçen borç varsa veya takipte olan borç bulunuyorsa bu takdirde veznedar ödeme yapanın talebini dikkate almadan 1 seri No.lu tahsilat genel tebliği kapsamında yapılan ödemeyi tebliğdeki esaslara göre mükellefin talebini dikkate almadan- mükellefin borçlarına dağıtmak zorundadır.

Vergi borcu ödemesi, alacaklı vergi dairesinin adını bildirmeden yapılırsa ve veznedarda alacaklı vergi dairesini sormazsa, ödeme yapılan vergi dairesinde de borcunuz varsa ödeme bu vergi dairesindeki herhangi bir borcunuza kayıt edilebilir.

Vergi borcu ödemesi, alacaklı vergi dairesinin adı bildirilmeden yapılırsa ve veznedarda alacaklı vergi dairesini sormazsa, ödeme yapılan vergi dairesinde de borcunuz yoksa ödeme bu dairenin emanet hesaplarına da geçebilir. Bu durumda hem hiçbir  alakanız olmayan vergi dairesinde emanet hesaplarda alacağınız bulunur; diğer taraftan da borçlu olduğunuz vergi dairesindeki borcunuz kapanmamış olur.

Vergi borcu sorgulama

Vergi borcu vergi dairelerinin takip servislerine giderek öğrenilebilir. Bunun yanında, vergi dairesine gitmeden internet vergi dairesi üzerinden de bütün vergi borçları sorgulanıp ödenebilir.

Vergi borcu yapılandırması

Vergi borçlarının yapılandırması gerek 6111, 6552, 6736, 7020, 7143 ve 7887 gibi özel kanunlarla gerekse de takipteki vergi borçları açısından 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunu’nun 48 ile 48/a maddesine göre yapılandırılabilir veya taksite bağlanabilir.

Vergi borcu yoktur yazısı

Vergi mükelleflerinden borcu olmayanlar vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazı talep edebilir. Ancak, borcu yoktur yazısı artık internet vergi dairesi üzerinden alınabilecektir. Bazı zorunlu durumlarda vergi dairelerinin takip servislerinden de alınabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin