Kısmen Haczedilebilen Gelirler

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilecektir.

Kısmen Haczedilebilen Gelirler Nelerdir? 

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilecektir.

Haczedilebilecek Miktarlar Nelerdir?

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere, haczolunacak miktar yukarıda sayılanların üçte birinden çok dörtte birinden az olamayacaktır. Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin ise onda birinden fazlası haczolunamayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin