Home Diğer Kanunlar Muhasebe yetkilisinin görev ve sorumlulukları

Muhasebe yetkilisinin görev ve sorumlulukları

Muhasebe yetkilisinin ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde yapması gereken denetimler aşağıdaki gibidir.

Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları

Muhasebe yetkilisinin ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde yapması gereken denetimler aşağıdaki gibidir. Muhasebe yetkilileri, aşağıda sayılan belgeler dışında başka bir belge talep edemeyecektir.

  • Yetkililerin imzası,
  • Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tam olması,
  • İlgili belgelerde maddi hataların olup olmadığı,
  • Hak sahibine ilişkin bilgileri kontrol etmek.

Muhasebe yetkililerin sorumlulukları, 5018 sayılı Kamu Mali Kotrol Kanunda açıklanmıştır.

Muhasebe yetkililerin yükümlülükleri, 5018 sayılı Kamu Mali Kotrol Kanunda açıklanmıştır.