Defterlerin tasdik yeri

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 223. maddesine göre ticari defterler iş yerinin bulunduğu yer, iş yeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteler içinse borsa komiserliği tarafından tasdik yapılır.

Tasdik makamı, V.U.K’a göre kendisine getirilen tasdike tabi defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik edecektir. Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce de defterler tasdik edilebilicektir. (Bu uygulama için Kooperatif Açısından Yürürlük Tarihi: 15.03.2018) Yine, Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinin 3. Fıkrasında da tasdik makamının noterler olduğu ayrıca hüküm altına alınmıştır.

Elektronik Defterleri Kim Tasdik Eder

Elektronik defterler ile defter beyan sistemine kayıtlı defterler, tasdike tabi olmadıkları için tasdik makamları da olmayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin