Tutulması Zorunlu Defterler

Ticari Defterlerle ilgili hükümlere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın hükümlerini belirlediği 12.12.2012 Tarih 28502 Sayılı Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde yer verilmiştir.

Bu makalemizde, gerçek kişiler, tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar ile kooperatiflerin hangi defterleri tutmak zorunda olduğu, defterlerin tutulma usulleri, defterlerde yapılabilecek hataların düzeltme yolları, defterlerin tasdik yeri, defterlerin tasdik zamanı ve tasdik yenileme zamanlarına yer verilecektir.

Ticari defterler, bir işletmenin bütün kayıtlarını içinde barındıran, bazı durumlarda şirket lehinde veya aleyhinde delil olabilen ve önemleri dolayısıyla, kamu gücü tarafından tutulması ve saklanması zorunlu şekil şartlarına dayandırılan ve şirketlerin bütün kayıtlarını içlerinde barındıran özel defterlerdir. Bu makalemizde, ticari defterlerin tutulması ve saklanma için getirilen özel şartları açıklayacağız.

Ticari Defterlerle ilgili hükümlere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın hükümlerini belirlediği 12.12.2012 Tarih 28502 Sayılı Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde yer verilmiştir.

Türk vergi sisteminde defter tutacak kişi veya kurumlar veyahut diğer tüzel kişilere göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğinin 4’üncü maddesine göre her tacir, ilgili Tebliğde belirlenen ticari defterleri tutmak ve defterlerinde ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri Kanuna göre açıkça görülebilir şekilde ortaya koymak zorundadır.

Defterler üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içerisinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.

İşletmenin muhasebesi ile ilgili ticari defterlere yapılacak kayıtlarda, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara uyulur. Yine, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 5. Maddesine göre gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir, Yevmiye Defteri, Envanter Defteri ve Defteri Kebiri (Büyük Defter) tutmakla yükümlüdür. Bu hüküm, V.U.K’un 182. Maddesinde bilanço esasına göre defter tutanlar için ayrıca düzenlenmiştir. Şahıs şirketleri (Kollektif ve adi komandit şirketleri) Yevmiye Defteri, Envanter Defteri ve Defteri Kebire ek olarak genel kurul toplantı ve müzakere defterini de tutarlar.

Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler Yevmiye Defteri, Envanter Defteri ve Defteri Kebirine ek olarak pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri; Limitet şirketler ise aynı defterlere ek olarak pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır.

Yukarıdaki acıkmalarda görüldüğü üzere, ticari defterlerin kişi veya kurumun mükellefiyetine göre farklı farklı defterler tutabilmektedir. Ticari defterlerin tasdik onay makamı, tasdike tabi olup olmadıkları, tasdik yenileme zamanı mükellefiyet türüne göre farklılık gösterebilmektedir.

Dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin tutması gereken defterlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kooperatiflerin tutması gereken defterlere buradan ulaşabilirsiniz.

Limited şirketlerin tutması gereken defterlere buradan ulaşabilirsiniz.

Anonim şirketlerin tutması gereken defterlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin tutması gereken defterlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kollektif şirketlerin tutması gereken defterlere buradan ulaşabilirsiniz.

Serbest meslek erbabının tutması gereken defterlere buradan ulaşabilirsiniz.

İşletme hesabı esasına göre tutulan defterlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bilanço esasına göre tutulan defterlere buradan ulaşabilirsiniz.

Gelir vergisi mükellefleri tutması gereken defterlere buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin