Home Özel Hukuk Türk Ticaret Kanunu Kayıt Nizamı Nedir?

Kayıt Nizamı Nedir?

Ticari defterlerde kayıt nasıl ve ne zaman yapılmalıdır? Ticari defterlerin nasıl yazılması gerektiği ve hangi birimler üzerinden yazılması gerektiği ayrıntılı incelenmiştir.

Kayıt Nizamı

Ticari defterlerde kayıt nasıl ve ne zaman yapılmalıdır? Ticari defterlerin nasıl yazılması gerektiği ve hangi birimler üzerinden yazılması gerektiği ayrıntılı incelenmiştir.

Kayıtları Türkçe Tutma ve Kayıtlarda Türk Parası Kullanma Zorunluluğu

Vergi Usul Kanunu’nun 215’inci maddesine göre, tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. (İstisnalar vardır) Defterlerdeki kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz. (İstisnai Durumlar Vardır)

Defterlerin Mürekkeple Yazılması Gerekliliği

Vergi Usul Kanunu’nun 216’ncı maddesine göre, tutulması mecburi defterler mürekkeple veya makina ile yazılır. Kopya kâğıdı kullanılması ve ıstampa ve sair damga aletleriyle kopya konulması da caizdir. Bilumum defterlerde hesaplar kapatılıncaya kadar toplamlar geçici olarak kurşun kalemi ile yapılabilir.

Defterlerde Boş Satır Bırakılamayacağı, Sayfaların Yok Edilemeyeceği Durumlar

Vergi Usul Kanunu’nun 218’inci maddesine göre, defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Bu hükme aykırı davranış ta, suçun mahiyetine göre, VUK’un 359’uncu maddesinin (a-1), (a-2) veya (b) bendindeki kaçakçılık suçları ve cezaları devreye girecektir.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin