Ölüm halinde vergi cezaları düşer mi?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 372’nci maddesine göre, ölüm halinde vergi cezaları düşecektir. Burada dikkat edilmesi gereken durum, ölüm halinde düşecek olan cezalar; vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarıdır. Yani mirasçılar, vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını ödemeyecektir.

Ölüm Halinde Vergi Cezaları Düşer mi?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 372’nci maddesine göre, ölüm halinde vergi cezaları düşecektir. Burada dikkat edilmesi gereken durum, ölüm halinde düşecek olan cezalar; vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarıdır. Yani mirasçılar, vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını ödemeyecektir.

Ölüm halinde, VUK’un 112’nci maddesindeki gecikme faizi ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51’inci maddesindeki gecikme zamları düşmeyecektir. Yani, mirası kabul edenler gecikme faizi ve gecikme zammını ödemek zorundadır. Bir başka deyişle ölüm halinde feri alacaklar düşmeyecektir.

Hürriyeti bağlayıcı cezalar, (kaçakçılık) şirketlerin kanuni temsilcilerine verilmektedir. Bunların dışındaki cezalar ise VUK 333’üncü maddeye göre tüzel kişi adına kesilecektir. Bu nedenle, VUK’un 359’nucu maddesine göre kaçakçılık suçlarının işlenmesi halinde, cezalar kanuni temsilcilere verilecektir.

basit usul

Adi Ortaklıklarda Ölüm Halinde Hangi Cezalar Düşer?

Adi ortaklıklarda ortaklar gelir vergisi ile gelir geçici vergi mükellefi olurlar. Dolayısıyla, ölüm halinde adi ortaklıkların ortaklarının gelir vergisi ile gelir geçici vergi borçları düşecektir. Adi ortaklıklar ise KDV ve stopaj mükellefi olacaktır. Dolayısıyla, KDV ve Stopaj vergisi borçları ortaklık adına kesilecektir. Ancak, KDV ve stopaj vergisinden kaynaklanan borçların ölen ortakların hissesine düşen tutarlarda düşecektir.

Kollektif ve Adi Komandit Şirketlerde Vergi Cezaları Ölüm Halinde Düşer mi?

Kollektif şirketler ile Adi komandit şirkette vergi cezaları, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 333’üncü maddesine göre, şirket adına kesilecektir. Dolayısıyla ortakların ölümüne bağlı olarak vergi cezaları düşmeyecektir. Ancak, söz konusu şirketler bünyesinde gerçekleşmeyen ve ölen kişinin fiilinden doğan cezalar, ölüme bağlı olarak düşecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin