Mal bildirimi nedir

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre borçlunun gerek kendisinde, gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek olan miktarın, nevini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya hacze kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödiyebileceğini yazı ile veya sözle tahsil dairesine bildirmesine mal bildirimi den

Mal bildirimi 

Mal bildirimi nedir, mal bildirimi nasıl verilir. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre borçlunun gerek kendisinde, gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan malları ile alacak ve haklardan, ilgili kişinin borcuna yetecek kadar miktarı, nevi, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya hacze kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre cari geçim kaynaklarının ne olduğunu ve mevcut durumda borçlarını nasıl ödeyebileceğini yazı ile veya sözle düzenlenecek tutanakla tahsil dairesine bildirmesine mal bildirimi denir.

Gerekli şartlar oluştuğu halde mal bildiriminde bulunmayanlara, kısa süreli hapis cezasını da kapsayan mal bildiriminde bulunmama cezası  verilecektir.

Mal bildiriminde bulunmama cezası, yetkili merciler tarafından yetkili mercin bulunduğu yer savcılığından talep edilir.