Home Vergi Hukuku Servet Üzerinden Alınan Vergiler Servet Üzerinden Alınan Vergiler

Servet Üzerinden Alınan Vergiler

Servet üzerinden alınan vergiler nelerdir? Servet esaslı vergilere, bizzat servet üzerinden alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Emlak Vergisi ile servetin transferi üzerinden alınan Veraset ve İntikal Vergisi gösterilebilir.

Servet Üzerinden Alınan Vergiler Nelerdir?

Servet esaslı vergilere, bizzat servet üzerinden alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Emlak Vergisi ile servetin transferi üzerinden alınan Veraset ve İntikal Vergisi gösterilebilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu’nun 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan; Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler MTV’ye tabidir. Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişilerdir.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset suretiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun karşılıksız olarak, bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

Veraset ve İntikal Vergisi, veraset yoluyla muristen mirasçılara intikal eden servet unsurlarının vergilendirilmesi ile karşılıksız olarak herhangi bir şahıstan diğer bir şahsa intikal eden servet unsurlarını vergilendirmeyi amaçlar. Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahıstır.

Emlak Vergisi Nedir?

Emlak Vergisi, genel olarak binaları ve Vergi Usul Kanununda binaların mütemmim cüzleri olarak sayılan arsa ve arazileri vergilendirmeyi amaçlamaktadır. Emlak vergisini, binanın ve binanın mütemmim cüzlerinin maliki, varsa intifa hakkı sahipleri, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödeyeceklerdir.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin