Tebliğin Esasları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 93'üncü maddesine göre tahakkuk fişi hariç, vergilendirme ile ilgili olan ve herhangi bir hüküm ifade eden bütün yazı ve vesikalar; iş, ikamet ve elektronik posta adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyle iadeli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ise ilan yolu ile elektronik adreslere sistem üzerinden tebliğ edilecektir. İlgilisinin kabul etmesi durumunda, daire veya komisyonda da tebliğ yapılabilecektir.

Tebliğin Esasları Nelerdir?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 93’üncü maddesine göre tahakkuk fişi hariç, vergilendirme ile ilgili olan ve herhangi bir hüküm ifade eden bütün yazı ve vesikalar; iş, ikamet ve elektronik posta adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla iadeli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ise ilan yolu ile elektronik adreslere sistem üzerinden tebliğ edilecektir. İlgilisinin kabul etmesi durumunda, daire veya komisyonda da tebliğ yapılabilecektir.

Vergi Usul Kanunun 107/A maddesine göre, mezkur Kanunun 93’üncü maddesinde belirtilen usullere bağlı kalmaksızın elektronik ortamda da tebliğ yapılabilecektir. Bunun yanında, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 51’inci maddesine göre, mali tebliğlerin kendi alanlarında açık hüküm bulunmayan hallerde tebligat kanununa göre yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Mali alanda yapılacak tebligatlarda eğer bu anlamda özel Kanun olan vergi usul kanununda hüküm bulunmazsa, genel kanun olan Tebligat Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin