Home Vergi Hukuku Katma Değer Vergisi Kanunu KDV beyannameleri ne zaman verilir?

KDV beyannameleri ne zaman verilir?

Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık (kanuni düzenleme) dönemleridir. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hasılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

KDV Beyannameleri Ne Zaman Verilir?

Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık (kanuni düzenleme) dönemleridir. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hasılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili kılınmıştır. Bu nedenle, genelde birer aylık dönemler olmak üzere katma değer vergisinde belirli beyan dönemler belirlenmiştir.

Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi:

a) Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı (mülga)
b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay,
c) İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır.

Üçer aylık dönemlerde KDV beyannamesini verme hakkı olanlar, 1 aylık vergilendirme dönemine tabi işlemlerden yaparsa, aylık KDV beyannamesi verirler. Aşağıda 3 aylık dönemlerde KDV beyannamesi verme hakkı olanlar başlıklar halinde verilmiştir. Bunların dışında olanlar genel olarak 1 aylık dönemlerde KDV beyannamelerini verecektir.

Yük Taşımacıcılığı Yapanların Vergilendirme Dönemleri Ne Zamandır?

Uluslararası, şehirlerarası ve şehir içi yük taşımacılığı yapanlar KDV beyannamelerini 3 ayda bir verebilirler.

Yolcu Taşımacıcılığı Yapanların Vergilendirme Dönemleri Ne Zamandır?

Yolcu taşımacılığında, sadece uluslararası yolcu taşımacılığı yapanlar, 3 ayda bir KDV beyannamesini verebilir. Ulusal ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar, aylık dönemlerde KDV beyannamesini verecektir.

Konut Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirme Dönemleri Ne Zamandır?

Konut yapı kooperatifleri 3 ayda bir KDV beyannamesini verebilir.

Basit Usulden Vazgeçenlerin Vergilendirme Dönemleri Ne Zamandır?

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-a maddesine göre, yaptıkları mal ve hizmet teslimleri KDV’den istisna olan basit usul mükellefler, isteğe bağlı KDV mükellefi olursa KDV beyannamelerini 3 ayda bir verebilir.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin