Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi Gereken KDV Vergi Artırımından Yararlanabilir mi?

Bazı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Genel Tebliğin (V.D.1.a.aa) bölümüne göre, KDV mükellefleri, ilgili yıllar içindeki her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 1 No.lu KDV beyannamelerinin “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden; 2016 yılı için % 2, 2017 yılı için %1,5 oranından az olmamak üzere hesaplanacak KDV’yi, Kanunda öngörüldüğü şekilde ödemeyi kabul etmeleri hâlinde vergi artırımı hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

Öte yandan, aynı tebliğin “Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Katma Değer Vergisi” başlıklı (V.D.1.c) bölümünde yapılan açıklamaya göre, 2 No.lu KDV beyannameleri için 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden yararlanılması mümkün değildir. Bu çerçevede, 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergiler, yukarıda belirtildiği üzere satıcılar ve alıcılar tarafından 1 No.lu KDV beyannamenin yıllık toplamına dâhil edilmemektedir.

Dolayısıyla, yukarıda ilgili Tebliğde yapılan açıklamalar göre, 7143 sayılı Kanun kapsamında KDV açısından yapılan vergi artırımı, 1 No.lu KDV beyanlarındaki tutarlar üzerinden yapıldığı ve sorumlu sıfatıyla yapılan 2 No.lu beyannameleri kapsamadığı için 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilmesi gereken matrahlar için vergi artırımından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, 3 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilmesi gereken kdv tutarları açısından, söz konusu mükellefler sorumlu sıfatıyla ödenmesi gereken tutarları için vergi artırımında bulunsa bile bu artırım imkanlarından yararlanamayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin